Purjehduksen tulevaisuus Suomessa

Purjehdus säilyttää suosionsa ympäri maailman. Se usein assosioidaan vapauteen ja omavaraisuuteen, mutta sillä on myös yläluokkaisia konnotaatioita monissa maissa ja monille ihmisille. Tämä on toisinaan ongelmallista, sillä se rajoittaa kiinnostuneiden määrää – ihmiset eivät usko sopivansa joukkoon.

sailing

Suomessa lajin suurin ongelma harrastajien ikärakenne. Valtaosa harrastajista on keski-ikäisiä tai vanhempia. Nuoria alle 18-vuotiaita harrastajia on niin vähän, että nuorten kilpailuluokat eivät ole merkittäviä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Ongelmaan on monia syitä. Monet harrastajista tulevat perheistä, joissa purjehdusta harrastetaan valmiiksi, eikä uusia tulijoita ole paljon. Lisäksi Vanhemmat ikäluokat ovat nuorempia suurempia, joten on normaalia, että niistä löytyy useampia purjehduksen harrastajia.

Purjehduksen aloittaminen voi myös olla kallista, mikäli sitä ei voi oppia perheen tai suhteiden kautta. Tunnit voivat maksaa satoja euroja, mihin kaikilla perheillä ei ole varaa. Lisäksi veneet ovat kalliita, eivätkä välttämättä ole monien nuorten prioriteettilistalla. Moni sijoittaa mieluummin autoon tai taloon ensimmäisenä isona sijoituksena. Eläkeläisillä ja uransa huipulla olevilla keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla on helpompi löytää rahaa ja aikaa purjehdukselle.

Purjehduksen markkinointi oikealla tavalla ja oikeiden kanavien kautta voisi myös auttaa nuoremman yleisön tavoittamisessa. Laji on esillä mediassa melko vähän, joten se ei ole harrastus, jota monille nuorille tulisi mieleen kokeilla. Nuorten rahat menevät usein ajokorttiin, matkustamiseen, festivaaleihin tai muodikkaampiin lajeihin. Lajissa menestyminen voi myös vaikuttaa yleisön mielipiteeseen purjehduksesta ja lajin suosioon. Lajeille, joissa on menestyviä suomalaisia ja jotka ovat esillä uutisissa, löytyy usein helpommin harrastajia – esimerkiksi curlingin suosio kasvoi Suomen saavuttaessa kansainvälistä menestystä lajissa.

Lajin tulevaisuus Suomessa toistaiseksi näyttää nykyisyyttä suppeammalta, mutta asioiden muuttuminen riippuu useista seikkoista. Paljon voi tapahtua vuosien aikana. Lisäksi useat muuttavat sisämaasta ja pohjoisesta etelään, etenkin rannikkoiselle pääkaupunkiseudulle, mikä voi houkutella uusia tulokkaita lajin pariin. Lisäksi Suomeen saapuvat pakolaiset ja maahanmuuttajat voivat olla kiinnostuneita lajista, mikäli saavat tilaisuuden kokeilla sitä. Hintojen laskeminen voisi myös tehdä lajista houkuttelevamman ihmisille. Esimerkiksi bensan hinnan nousu saattaa kasvattaa purjehduksen suosiota ja vähentää kiinnostusta moottoriveneilyyn. Kaikki on edelleen mahdollista purjehduksen alalla.